General Chair ST3013W-F (LECTURE)

ST3013W-F (LECTURE)

New

พนักพิงเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ มีไม้บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยผ้าฝ้ายหรือหนังเทียม ที่นั่งเป็นไม้บุฟองน้ำฉีดขึ้นรูป หุ้มทับด้วยผ้าฝ้ายหรือหนังเทียม ด้านใต้ปิดทับไม้ด้วยพลาสติกสีดำ โครงขาเป็นเหล็กรูปไข่พ่นสีดำ มียางรองที่ปลายขา สามารถพับได้ มีแผ่นรองเขียนเป็นพลาสติก สามารถพับเก็บด้านข้างเมื่อไม่ใช้งาน มีที่วางแขนทั้ง 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา) เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ

More details

Add to wishlist

More info

  • - พนักพิงเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ มีไม้บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยผ้าฝ้ายหรือหนังเทียม

  • - ที่นั่งเป็นไม้บุฟองน้ำฉีดขึ้นรูป หุ้มทับด้วยผ้าฝ้ายหรือหนังเทียม ด้านใต้ปิดทับไม้ด้วยพลาสติกสีดำ

  • โครงขาเป็นเหล็กรูปไข่พ่นสีดำ มียางรองที่ปลายขา สามารถพับได้

  • มีแผ่นรองเขียนเป็นพลาสติก สามารถพับเก็บด้านข้างเมื่อไม่ใช้งาน

  • มีที่วางแขนทั้ง 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา) เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ

Reviews

No customer comments for the moment.

Write a review

General Chair ST3013W-F (LECTURE)
General Chair ST3013W-F (LECTURE)

พนักพิงเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ มีไม้บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยผ้าฝ้ายหรือหนังเทียม ที่นั่งเป็นไม้บุฟองน้ำฉีดขึ้นรูป หุ้มทับด้วยผ้าฝ้ายหรือหนังเทียม ด้านใต้ปิดทับไม้ด้วยพลาสติกสีดำ โครงขาเป็นเหล็กรูปไข่พ่นสีดำ มียางรองที่ปลายขา สามารถพับได้ มีแผ่นรองเขียนเป็นพลาสติก สามารถพับเก็บด้านข้างเมื่อไม่ใช้งาน มีที่วางแขนทั้ง 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา) เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ

Write a review

30 other products in the same category: